Hier by Let’s Edit maak ons honderde dokumente sprinkelskoon met ʼn professionele afronding aan jou vakkundige kennis. Ons begryp dat jou sterk punt in die inhoud van jou dokumente lê, nie noodwendig in die grammatika en leestekens nie. Tydens die redigeerwerk gee ons aandag aan taalredigering, die nagaan van verwysings (gewoonlik by akademiese dokumente), en tegniese redigering. Ons werk is om jou deskundige kennis van jou veld met goed verstaanbare taal te kombineer. Sodoende kan jy jou boodskap op die mees effektiewe en professionele manier oordra. Ons verskaf selfs ʼn redigeringsertifikaat!

I

Ι

I

Expand all Collapse all
OOR ONS HOOFREDAKTEUR

KHOMOTSO BOPAPE

 

Ons hoofredakteur se werk is te sien in verskeie digbundels wat in Suid-Afrika, die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika gepubliseer is. In 2004 het hy Suid-Afrika by die Walt Disney-Wêreldoord in Orlando, Florida, Verenigde State, verteenwoordig, waar ’n “International Poet of Merit”-erepenning aan hom toegeken is, asook ’n trofee vir “Buitengewone Prestasie in Poësie”. 

Hy het sy baccalaureusgraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf, en het ook ’n Sertifikaat in Gevorderde Kopieredigering en Proeflees. As die enigste student in Gauteng wat 100% in Bedryfsekonomie in sy matriekjaar behaal het, het Khomotso ’n toekenning van die LUR van Opvoeding ontvang vir die beste bedryfsekonomiestudent in Gauteng. In dieselfde jaar het hy ook die Saambou Bank-trofee vir bedryfsekonomie ontvang.

As ’n internasionale skrywer is sy werk onder andere in die volgende internasionale boeke te vinde:

 • The International Who’s Who in Poetry
 • The Best Poems and Poets of 2003
 • The Best Poems and Poets of 2004
 • The Best Poems and Poets of 2005
 • Colours of the Heart
 • Eternal Portraits
 • Labours of Love
 • Songs of Honour

 

In Suid-Afrika is sy werk deur die Poësie-instituut van Afrika gepubliseer.

Sy werk is onder andere in die volgende Suid-Afrikaanse boeke te vinde:

 • Departing Dawn
 • Surrendering Thoughts
 • Woorde van Waarheid (’n boek in Afrikaans)

Met sy internasionale ondervinding kan jy volle vertroue hê dat jou werk in goeie hande is.

WAT SOMMIGE OOR ONS SÊ

 

“[Mnr. Bopape] het een van my studente se meestersgraadverhandeling geredigeer. Hy het ook vir my ʼn artikel geredigeer voordat ek dit aan ʼn oorsese akademiese joernaal gestuur het. Ek was ingenome met sy positiewe houding en hoë professionele standaarde teenoor kliënte. Ek kan die gehalte van sy werk ten opsigte van die redigering van die verhandeling sowel as dié van my eie artikel hoog aanskryf.

“Sy advies en kommentaar was konstruktief. Ek was aangenaam verras met sy noulettende aandag aan die tegniese uitleg van beide dokumente, insluitende die verwysingstyl. Ek het geen twyfel dat sy ander kliënte net so tevrede met die gehalte van sy werk is nie. Ek sal nie huiwer om meer van my werk in die vervolg aan hom te stuur nie.”

– Senior Dosent by Sentrale Universiteit van Tegnologie

 

“Ek waardeer die spoed en noukeurigheid waarmee jy werk. Byna ʼn wonderwerker!”

– PhD-Student van die Universiteit van Liverpool

 

“In 2012 het ek van die diens van Let’s Edit gebruik gemaak om my MSc-verhandeling in chemie te redigeer. Ek was tevrede met die gehalte en vinnige omkeertyd van my verhandeling se redigering. Die fooi vir hierdie diens was baie redelik. Ek is deur my eksaminatore gekomplimenteer vir die goeie taal en grammatika van my verhandeling, en ek glo dit het daartoe bygedra het dat ek ʼn onderskeiding behaal het. Ek sou Let’s Edit sonder huiwering aanbeveel.”

– Meestersgraadstudent in chemie, Noordwes-Universiteit

 

“Ek wil jou graag hartlik bedank vir jou gewaardeerde bydrae ten opsigte van my UNISA-SBL MBL-verhandeling. Ná twee onafhanklike eksterne moderators is ek ʼn gemiddelde punt van 80% as finale punt toegeken. Weereens, dankie vir al jou moeite!”

– MBL (Magister in Bedryfsleiding)-student aan UNISA se Nagraadse Skool vir Bedryfsleiding

Ι

Go back to English page

Ι

Ι

GET IN TOUCH WITH US

Ι


Press/Click the icon above to send us a WhatsApp message, or fill in the form below.

Ι

Ι

  X